Energetska Oprema

Energetska Oprema

Izrada, isporuka, montaža i puštanje u rad

  • kotlovskih postrojenja i toplinskih stanica te rekonstrukcije istih
  • kemijske i termičke pripreme vode
  • kondenznih postrojenja
  • bojlera za toplu vodu
  • spremnika – jednoplašnih, dvoplašnih (crno, inox, Al)
  • protustrujnih izmjenjivača topline sa ”U” cijevima, spiralnim cijevima (inox, Cu, crno)
  • raznih čeličnih konstrukcija, stepeništa, podesta
  • rešetki, gazišta, dez barijeri  (inox, pocinčano) …