Kemijska i farmaceutska industrija

Kemijska i farmaceutska industrija

Izrada, isporuka, montaža i puštanje u rad komponenti za kemijsku i farmaceutsku industriju

  • razni spremnici
  • (stojeći, ležeći, izolirani, neizolirani)
  • portni roto stolovi
  • UV lampe
  • laboratorijska oprema