Ostalo

Ostalo

Izrada, isporuka i montaža

  • autobusnih stajališta (inox, crno)
  • klupa, pepeljari
  • koševa za smeće
  • inox kanala i rina
  • jarbola za zastave, vanjskih i unutarnjih
  • štandova
  • oblačenje stupova inoxom
  • raznih nadstrešnica i konstrukcija
  • inox ograda, stubišta
  • kompostera